{{ section.name }} Support

Vi fandt {{ category.count + ' ' + (category.count == 1? category.label:category.pluralLabel) }} og {{ category.count + ' ' + (category.count == 1? category.label:category.pluralLabel) }} for '{{ searchTerm }}'

0 Results found

Generelle rejsevilkår

Kundens generelle pligter

Betingelserne nedenfor gælder ved køb fra en rejsekonsulent hos KILROY. Generelle vilkår vedr. køb af flybilletter foretaget online kan læses her

Betingelserne her regulerer aftaleforholdet mellem dig som rejsende og KILROY, i henhold til og gennemføres i overensstemmelse med, lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer (Lov nr. 1666 af 26/12/2017)

Disse betingelser er også gældende for Tripmates og re:discover omend der for disse gælder yderligere særlige vilkår, som kan læses her.

Aftaleindgåelse:

Aftalen regnes som indgået ved rettidig indbetaling af delbetaling eller af rejsens fulde pris, som angivet i aftalen. Du har som rejsende forinden dette tidspunkt, modtaget disse almindelige betingelser.

Betaling:

Misligholder du din del af aftalen for så vidt angår betaling, inkl. delbetaling, forbeholder KILROY sig retten til at annullere aftalen. I sådanne tilfælde har KILROY ret til betaling af det beløb, som den rejsende ville miste efter reglerne i afsnittet omkring afbestilling.

Rejsedokumenter:

Rejsedokumenter og anden korrespondance sendes uden unødig forsinkelse, til den mail-/postadresse, du har oplyst til KILROY i forbindelse med at aftalen blev indgået. Du er som kunde forpligtet til at opgive de kontaktoplysninger, der er nødvendige, for at vi kan kontakte dig både før og under rejsen. Husk i den forbindelse altid at tjekke dit spamfilter.

Når du modtager din rejseplan og dit rejseforslag, skal du straks kontrollere begge dele grundigt for at sikre, at alle oplysninger er korrekte og i overensstemmelse med det, du har bestilt. Især er det vigtigt, at rejseplanen, som samtidig er den elektroniske billet, kontrolleres grundigt. For- og efternavn på dine rejsedokumenter, skal være identiske med navne i det/de pas, der bruges på rejsen. Såfremt der er uoverensstemmelse i mellem rejsedokumenterne og det bestilte, skal KILROY straks kontaktes. Er der en fejl i det fremsendte, vil vi forsøge at rette denne, men du skal selv afholde udgifterne, såfremt fejlen skyldes opgivelse af forkerte oplysninger fra din side.   Såfremt det ikke er muligt at rette fejlen, kan KILROY ikke holdes ansvarlig. 

Du skal desuden sikre dig, at særlige ønsker fremgår af dine rejsedokumenter eller på anden måde er dokumenteret. I modsat fald kan du ikke senere påberåbe dig sådanne særaftaler. Du skal være opmærksom på, at de oplysninger, der fremgår af dit rejseforslag og rejseplan, er de gældende, såfremt der måtte være afvigelser i forhold til KILROY’s generelle betingelser

Visum/Pas/Vaccination:

Du skal være i besiddelse af et gyldigt pas med minimum 6 måneders gyldighed efter endt rejse, samt andre dokumenter, der er nødvendige for rejsens gennemførelse, herunder visa og dokumentation for påkrævede vaccinationer.

Det er dit eget ansvar at sørge for visum og eventuelt transitvisum. Behandlingstid af visumansøgningen kan variere afhængig af det pågældende land.  Vi anbefaler derfor at du i god tid undersøger dette, særligt hvis din rejse indebærer besøg i adskillige lande.

Vær endvidere opmærksom på, at der kan forekomme særlige restriktioner ved indrejse på enkeltbilletter. Dette kan du undersøge med de respektive landes repræsentationer. Yderligere information herom kan findes på www.um.dk. Her finder du ligeledes visumregler for de enkelte lande.

Ved rejser for mindreårige uden forældre/værge, anbefaler vi, at du søger yderligere information her.

Vær endvidere opmærksom på regler for rejser med særbørn, hvor kun den ene forældre deltager på rejsen.
Hvis du inden for de seneste 6 måneder har besøgt et land med gul feber, skal du undersøge, om der til dit rejsemål er særlige indrejsekrav. Tjek vaccinationsanbefalinger på www.sikkerrejse.dk eller www.ssi.dk/Vaccination.

Specielt for indrejse til USA:

Alle rejsende til eller via USA, skal mindst 72 timer inden rejsen påbegyndes søge om forhåndsgodkendelse til indrejse eller transit. Ansøgningen foretages online via systemet ESTA https://esta.cbp.dhs.gov/esta og koster et mindre gebyr. Man får oftest et elektronisk svar på ansøgningen inden for ganske kort tid (oftest med det samme). Godkendelsen er gyldig for indrejse i 2 år med mindre passet udskiftes. Bemærk at forhåndsgodkendelsen også er påkrævet ved mellemlanding eller transit i USA. Fra d. 8 september 2010 koster denne forhåndsgodkendelse et mindre gebyr.

Ved indrejse i USA skal du endvidere kunne dokumentere hvor du skal bo de første nætter ved fremvisning af f.eks. hotelreservation. Hvis du ikke kan fremlægge sådan dokumentation kan du risikere at blive afvist ved check-in eller ved ankomst til USA. KILROY gør opmærksom på, at det er den rejsendes eget ansvar at sørge for, at alle formalia er bragt i orden før afrejse.

Specielt for indrejse til Canada:

For alle rejser til/via Canada, hvortil der ikke er ansøgt om visum, er det obligatorisk at indhente en Eletronic Travel Authorization (eTA).

Registreringen foregår online via dette link http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start.asp og skal ske senest 72 timer før afrejse. I forbindelse med registreringen opkræves et mindre gebyr.

Godkendelsen er gyldig for indrejse til Canada i op til 5 år – dog af maksimum 90 dages varighed. Ved ophold over 90 dage skal der ansøges om visum hos den canadiske ambassade. Endvidere skal registreringen ske på ny såfremt man får nyt pas.

Specielt for indrejse til New Zealand

Fra d. 1. oktober 2019 skal alle rejsende til New Zealand fra bl.a. alle medlemslande i EU, være i besiddelse af en elektronisk rejsetilladelse kaldet NZeTA (New Zealand Electronic Travel Authority).

Rejsende, som efter den 1. oktober 2019 forsøger at rejse til New Zealand uden NZeTA, vil blive nægtet ombordstigning på flyet.

Indrejsetilladelsen er mulig at købe fra d. 1. juli 2019, og koster mellem NZD9-12, og kan købes via dette website.

Gebyret bliver opkrævet samtidig med et gebyr på NZD35, som de new zealandske myndigheder  indfører pr. 1. juli 2019. Dette gebyr kaldes International Visitor Conservation and Tourism Levy (IVL).

Bevægelseshæmmede rejsende:

Det er vigtigt, at du forud for bestilling af din rejse, informerer KILROY om alle nødvendige og relevante oplysninger om dine særlige behov. Herved kan vi på bedst mulig vis vejlede om din rejse, og hvorvidt delindhold af denne vil være egnet for dig.

Afbestillings- og rejseforsikring:

KILROY anbefaler kraftigt, at du tegner en afbestillingsforsikring. Afbestillingsforsikringen skal tegnes senest ved betaling af rejsen, uagtet om der benyttes delbetaling eller om rejsens fulde pris indbetales.

Ligeledes er det vigtigt du har en rejseforsikring, der passer til lige netop din rejse og de aktiviteter du skal deltage og som under din rejse dækker udgifter ved f.eks. sygdom, ulykke og hjemtransport.

Vi anbefaler at forsikringen tegnes gennem KILROY, så dækningen stemmer overens med det bestilte rejsearrangement. Vær opmærksom på, at ændres hjemrejsen til en senere dato end den oprindelige, så skal rejseforsikringen forlænges tilsvarende. Dette er alene dit ansvar.

KILROY formidler salg af rejseforsikring til samme pris som hos rejseforsikringsselskabet. KILROY modtager provision herfor af rejseforsikringsselskabet.

Fremmøde i lufthavnen:

Fremmøde i lufthavnen bør være senest 2-3 timer før afrejse (bemærk; til/fra USA minimum 3 timer før afrejse).

Dette gælder også, selvom du har foretaget online-checkin. Du skal holde dig orienteret om rejsetidspunkter og eventuelle ændringer i disse (gælder for både ud- og hjemrejse.) Dette gøres via luftfartsselskabernes hjemmeside eller via www.tripcase.com.

Efter fremmøde i lufthavnen, skal du fortsat løbende holde dig opdateret om afgangssteder og –tider.  Dette kan f.eks. ske ved straks efter ankomst til en lufthavn at holde øje med oversigtsskærme og kontakte lufthavnspersonalet ved tvivl om, hvilke terminaler eller gates flyet afgår fra. Terminal- og gateændringer sker ofte og er uden for KILROY’s kontrol.

Husk at gøre opmærksom på dig selv i check in- køen såfremt du kan forudse, at du ikke kan nå at afslutte check in inden for de oplyste tidspunkter.

I de tilfælde hvor du ikke kan nå rettidigt frem til den bestilte rejseydelse, skal du rette henvendelse til den pågældende leverandør (se kontaktoplysninger på din voucher) og oplyse om det senere fremmøde. Såfremt du ikke kan få fat på dem – eller ikke opnår en tilfredsstillende løsning-skal du rette henvendelse til KILROY med det samme. I modsat fald kan du risikere at din reservation bliver annulleret af leverandøren, således at den hverken kan benyttes eller refunderes.

Hvis du som rejsende ikke anvender flybilletterne i den korrekte rækkefølge, vil luftfartsselskabet annullere de resterende flystrækninger. Du kan derfor ikke kun anvende enkelte strækninger af en flyrejse (for eksempel hjemrejsen alene).

KILROY bærer intet ansvar for eventuelle tab, herunder omkostninger til nye billetter, som en ikke korrekt benyttelse af flybilletter medfører.

Delvist ubrugte flybilletter og andre ydelser refunderes ikke.

Rejser med sammensatte billetter:

Har du købt en rejse sammensat af to eller flere individuelle billetter med egne billetnumre, betragtes disse uafhængigt af hinanden. Det betyder, at du ved skift mellem selskab(er) i én billet til selskab(er) i en anden billet, selv bærer det fulde ansvar for mistede forbindelser og/eller forsinkelser. Hverken KILROY eller de pågældende luftfartsselskaber kan påtage sig noget ansvar for de omkostninger for nye billetter, overnatninger mv., der kan opstå af den grund.

KILROY kan være behjælpelig med tegning af forsikring, som dækker udgifter forårsaget af disse forsinkelser.

Ordensbestemmelser:

Du skal som rejsende rette dig efter de ordensbestemmelser, der gælder for alle KILROY’s underleverandører som f.eks. hoteller, lufthavne og transportmidler.

Du skal optræde således, at dine medrejsende ikke føler sig generet. I grove eller gentagne tilfælde kan en upassende optræden føre til, at du bortvises fra den videre deltagelse i rejsen. I sådanne tilfælde er du selv ansvarlig for egen

hjemtransport og udgifter som følge heraf. Ligeledes er du i tilfælde af bortvisning ikke berettiget til at modtage nogen form for tilbagebetaling af rejsens pris.

KILROY er ikke ansvarlig overfor offentlig myndighedsudøvelse herunder, men ikke begrænset til, politiets indgreb/handling over for dig som rejsende i forbindelse med upassende adfærd. Du vil i sådanne situationer selv være ansvarlig for eventuelle udgifter forbundet hermed og kan endvidere ikke gøre krav gældende overfor KILROY eller være berettiget tilbagebetaling af rejsens pris.

Overdragelse af rejser:

Rejser købt hos KILROY kan ikke overdrages, idet vi er underlagt vores underleverandørers restriktive regler. Dette bevirker blandt andet, at du ikke kan ændre navn på dine flybilletter. Såfremt overdragelse har betydning for din rejse, skal du specifikt gøre opmærksom på dette ved bestilling af rejsen.

Skærpede bagageregler på rejser uden for EU

I henhold til Plantesundhedsforordningen skal vi gøre særligt opmærksom på, at det ikke er tilladt at indføre planter, frø, frugt og andre planteprodukter herunder snitblomster fra rejser i lande uden for EU, uden at disse følges af et officielt plantesundhedscertifikat.

Reglerne gælder for alle rejsende, som medbringer planter, planteprodukter eller lignende i bagagen.

Det er den rejsendes ansvar at orientere sig om og overholde reglerne for dette.

Du kan læse mere om reglerne, og hvilke lande det gælder for, hos Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

 

Ændringer i den indgåede aftale:

Pakkerejser

”Hvad er en pakkerejse?”

Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to forskellige typer rejseydelser med henblik på samme rejse, såfremt de er udbudt samlet eller har været udbudt på forhånd og sælges samlet og såfremt den samlede ydelse har en varighed på over 24 timer eller omfatter overnatning:

 1. Transport
 2. Indkvartering
 3. Billeje (eller andre motorkøretøjer)
 4. Enhver anden turist ydelse, der ikke er en uløselig del af rejseydelse som defineret i litra a-c

Prisændringer

KILROY kan efter aftalens indgåelse foretage ændringer i den aftalte pris for pakkerejsen, såfremt der sker ændringer i:

 • Transportomkostninger, herunder brændstofpriser
 • Skatter, afgifter eller gebyrer for pakkerejsens ydelser, som er pålagt af tredjemand, der ikke er direkte involveret i leveringen af pakkerejsen.

Beregningen af disse ændringer foretages efter nedenstående regneeksempler:

    Aftalt pris

Ændring

Beregning

Ny pris

3.000 DKK - heraf brændstoftillæg:
200 DKK

 

 

Stigning i brændstoftillæg: 50 DKK

       

200 DKK + 50 DKK

 

3.050 DKK

3.000 DKK - Heraf skatter og afgifter: 500 DKK Stigning i skatter og afgifter: 100 DKK 500 DKK + 100 DKK 3.100 DKK

Meddelelse om forhøjelse af prisen skal oplyses snarest muligt efter, at forhøjelsen er besluttet og senest 20 dage før afrejsen.

Ændringer af pakkerejsen efter aftalens indgåelse:

Den rejsendes ændringer af pakkerejsen (Obs! Købt under ”Book uden bekymringer”:

Såfremt du ønsker at foretage ændringer i pakkerejsen, skal du kontakte KILROY hurtigst muligt. Hvis du ønsker at ændre* din rejse mere end 35 dage før afgang, er dette muligt. Vi ændrer - helt uden betaling - din rejse , hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • En eller flere destinationer i din rejseplan stiller adgangskrav eller rejserestriktioner på grund af Covid19
 • Adgangskravene og rejserestriktionerne forhindrer dig i at rejse
 • Hvis mindst en rejsende, der fremgår af ordrebekræftelsen/rejseplanen, skal gå i karantæne i mindst 7 dage på grund af disse adgangskrav eller restriktioner.

*Bemærk, at ændringerne af dine planer afhænger af tilgængelighed, og at der kan forekomme ændringer i prisen på grund af sæsonen eller ledighed.

For alle andre pakkerejser gælder

Såfremt du ønsker at foretage ændringer i pakkerejsen, skal du kontakte KILROY hurtigst muligt. Hvis det ifølge vores underleverandørers betingelser er muligt at ændre pakkerejsen, skal du selv afholde de ekstraudgifter, som ændringerne medfører. KILROY er ikke forpligtet til at foretage ændringer i din rejse. Såfremt du ønsker at foretage ændringer, som KILROY grundet ovennævnte ikke kan opfylde, og du fortsat ønsker at ændre, betragtes dette som en afbestilling af pakkerejsen på de aftalte afbestillingsvilkår og en efterfølgende ny bestilling.

KILROY’s ændringer af pakkerejsen
Uvæsentlige ændringer:
KILROY er inden pakkerejsens påbegyndelse berettiget til ansvarsfrit at foretage uvæsentlige ændringer i pakkerejsen uden dit samtykke. Som rejsende er du forpligtet til at acceptere sådanne ændringer, såfremt KILROY inden pakkerejsens påbegyndelse og uden unødig forsinkelse klart og tydeligt oplyser dig om de pågældende ændringer.

Andre ændringer:
Hvis KILROY inden pakkerejsens påbegyndelse enten;

 • foretager væsentlige ændringer i pakkerejsen …
 • eller ikke kan levere bestemte ydelser, som du som rejsende har anmodet og som KILROY har accepteret at levere …
 • eller hæver prisen på din rejse med mere end 8% ...

… har du følgende rettigheder:

 • hæve aftalen og få refunderet de beløb, der er indbetalt i henhold til rejsen,
 • eller hvis KILROY tilbyder det, deltagelse i en erstatningsrejse.

KILROY er forpligtet til uden unødig forsinkelse at rette henvendelse til dig og oplyse om de væsentlige ændringer, samt hvilken eventuel betydning de måtte have for pakkerejsens pris.

KILROY fastsætter i sin henvendelse en rimelig frist for, hvornår du skal informere om din beslutning, og oplyser desuden om, at konsekvensen af ikke at overholde denne frist indebærer, at du anses for at have accepteret ændringerne.

Du kan i visse situationer have ret til erstatning, såfremt der er lidt et økonomisk tab som følge af ovenstående væsentlige ændringer, medmindre årsagen hertil beror på uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder

Aftalens ophør: 

Fortrydelsesret
For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 samt § 7 stk. 2 nr. 5, der undtager personbefordring fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde.

Afbestilling af pakkerejsen – generelle bestemmelser

For pakkerejser købt under ”Book uden bekymringer” gælder:

Ved afbestilling af din rejse mere end 35 dage før afrejse, mister du kun servicegebyret. Hvis du ønsker at aflyse din rejse mere end 35 dage før afgang, er dette muligt. Vi refunderer dit depositum, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • En eller flere destinationer i din rejseplan stiller adgangskrav eller rejserestriktioner på grund af Covid19
 • Adgangskravene og rejserestriktionerne forhindrer dig i at rejse
 • Hvis mindst en rejsende, der fremgår af ordrebekræftelsen/rejseplanen, skal gå i karantæne i mindst 7 dage på grund af disse adgangskrav eller restriktioner.

For afbestilling af alle andre pakkerejser:
Du kan afbestille pakkerejser, samt rejser hvor kun billeje, hotelophold eller oplevelsestur, er arrangeret gennem KILROY efter individuelt beregnede afbestillingsgebyrer. Gebyrerne vil fremgå af dit rejseforslag og ordrebekræftelse.

Du kan uden at betale gebyr, afbestille en pakkerejse inden pakkerejsens begyndelse, hvis der på rejsedestinationen eller i umiddelbar nærhed heraf indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen eller befordringen af passagerer til destinationen.

For at den du kan afbestille uden at betale gebyr skal de pågældende uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder ud fra en objektiv vurdering gøre det umuligt at rejse sikkert til destinationen f.eks. på baggrund af vejledning eller udtalelser fra Udenrigsministeriet, sundhedsmyndighederne mv. Se www.um.dk og www.ssi.dk.

Du har i tilfælde af gebyrfri afbestilling ret til fuld refundering af rejsens pris, men har ikke ret til yderligere kompensation fra KILROY.

Den gebyrfrie afbestillingsret gælder imidlertid ikke, såfremt du ved aftalens indgåelse kendte eller burde kende den pågældende begivenhed, eller begivenheden i øvrigt var almindelig kendt
Kan du ikke afbestille gebyrfrit i henhold til ovenstående, gælder de almindelige afbestillingsregler nævnt ovenstående.

For rundrejser gælder, at du alene har ret til at afbestille den del af pakkerejsen, der foregår i det frarådede område. Hvis denne del af pakkerejsen udgør en væsentlig del af pakkerejsen, har du imidlertid ret til helt at afbestille rejsen.


Refundering af rejser betalt med gavekort
Afbestilles eller annulleres en rejse, der er betalt med gavekort, vil tilbagebetaling ske i form af udstedelse af et nyt gavekort. Såfremt der er betalt delvist kontant og delvist med gavekort, vil det refunderbare beløb blive delt efter samme forholdstal på hhv. gavekort og overførsel til kreditkort eller konto. Det nye gavekort som udstedes, vil have en gyldighed på 3 år og kan ikke ombyttes til kontanter.

Mangler ved rejsen og reklamation
Konstateres en mangel efter rejsens begyndelse - undervejs eller på rejsemålet – skal du straks efter konstateringen og uden unødig forsinkelse, påberåbe dig manglen overfor KILROY, eller vores repræsentant på stedet. Sidstnævnte kan være den underleverandør som manglen angår. Hvis KILROY’s repræsentant eller underleverandør ikke kan eller vil afhjælpe eller ikke efter din opfattelse afhjælper tilfredsstillende, skal du påberåbe dig dette direkte over for KILROY. Du skal sikre dig, at reklamationen bliver noteret af en repræsentant og/eller en underleverandør på stedet – eksempelvis gennem en notits i en hotelbog eller i anden skriftlig form. Herudover bør du sørge for at få udleveret en kvittering for reklamationen. Sker en sådan reklamation ikke, vil du som kunde miste din ret til at påberåbe dig manglen med henblik på en eventuel kompensation/refusion.

Ønsker du at rette en klage til KILROY efter endt rejse skal dette ske senest 3 mdr. efter hjemkomst.

 

Ændringer af den indgåede aftale

Tripmates

KILROY´s aflysningsret
KILROY kan aflyse rejsen, hvis:

 1. Antallet af tilmeldte er mindre end 4 personer (6 personer for Learn to Sail
  Croatia), og at gruppen er underrettet senest en måned inden afrejse eller,
 2. Aflysning eller manglende
  opfyldelse der skyldes udefrakommende omstændigheder som KILROY, eller nogen KILROY er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet.


Depositum
Når du tilmelder dig en Tripmates eller re:discover grupperejse online, betaler du et ikke-refunderbart
depositum. Senest 10 uger inden den bookede afgang, er det muligt at ombooke til en ny afgangsdato eller
anden Tripmates grupperejse, såfremt pladssituationen tillader det og deltagerens alder på det nye
afgangstidspunkt fortsat er indenfor aldersgrænsen. I såfald flyttes det oprindelige indbetalte depositum til
den nye afgang.
Depositum er personligt og kan ikke overføres til en anden person.


Restbetaling
Restbetaling for en Tripmates eller re:discover grupperejse skal være KILROY i hænde senest 60 dage før
afrejse. Hvis beløbet ikke er KILROY i hænde på forfaldstidspunktet, har KILROY ret til at annullere aftalen.

 

Ændringer af den indgåede aftale

Flight only

Hvad er en flight only?

Flight only er når du alene har købt en flybillet, hvorved du ikke er dækket af Lov om Pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer. KILROY er alene formidler af flybilletter på vegne af luftfartsselskaberne. Det er luftfartsselskabet du som kunde indgår aftale med, ligesom det er luftfartsselskabet, der er ansvarlig for aftalens korrekte opfyldelse og har det transporterende ansvar. Dette jf. Warszawa- og Montreal konventionerne, EU Forordning 889/202 samt Luftfartsloven.

Ændring af en flybillet alene, er mulig så længe billetten ikke er betalt og udstedt.

Efter betaling – og dermed udstedelse – er ændring ofte ikke mulig. 

Undtaget herfor er studie-/ungdomsbilletter. Forhør dig hos din rejsekonsulent om hvorvidt du er i besiddelse af en sådan.

En studie- /ungdomsbillet som er købt som en returbillet med samme flyselskab, har som udgangspunkt en gyldighed på 12 måneder.

Datoændring af en studie-/ungdomsbillet er mulig mod et ændringsgebyr på 750 kr. pr billet + et eventuelt gebyr til flyselskabet.

Ruteændring er ligeledes mulig for visse studie-/ungdomsbilletter. Gebyret herfor er 1.000 kr. pr billet + et eventuelt gebyr til flyselskabet.

For datoændring såvel som ruteændring er det en forudsætning at der er plads på den ønskede flyafgang, herunder i samme kabine og prisklasse som den oprindelige billet.

Aftalens ophør

For Flight only er følgende gældende;

For en flight only, gælder, at afbestilling kan ske efter et individuelt beregnet afbestillingsgebyr. Gebyret vil fremgå af dit rejseforslag og ordrebekræftelse

Begrænsninger i KILROYs erstatningsansvar

Luftfartsselskaberne har det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse efter Warszawa og Montreal konventionerne, EU Forordning 889/2002 og 261/2004 samt Luftfartsloven.

KILROY begrænser sit ansvar til de på enhver tid gældende beløbsgrænser, der fremgår af Warszawa og Montreal konventionerne (luftbefordring), Athen konventionen og EU forordning 392/2009 (befordring til søs) og COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007 (jernbanebefordring). KILROYs erstatningsansvar kan derfor ikke overstige det beløb, som gælder for de transportører, der har det direkte ansvar for befordringen.

Den gældende SDR kurs (XDR) findes på www.nationalbanken.dk.

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Warszawa og Montreal konventionerne er sat til:

 • Ved passagerers død eller tilskadekomst: 113.100 SDR – såfremt luftfartsselskabet kan godtgøre, at det ikke har handlet uagtsomt eller optrådt ukorrekt, eller såfremt hændelsen skyldes tredjemands uagtsomme eller ukorrekte opførsel
 • Ved skader der skyldes forsinkelse af persontransport: 4.694 SDR
 • Ved ødelæggelse, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af bagage: 1.131 SDR

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Athen-konventionen og EU Forordning 392/2009 er sat til:

 • Ved passagerers død eller tilskadekomst: 250.000 SDR til 400.000 SDR – alt efter tilskadekomstens årsag samt transportørens udviste skyld
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af håndbagage: 2.250 SDR
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af køretøjer, herunder bagage i eller på køretøjet: 12.700 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af anden bagage end håndbagage og køretøjer: 3.375 SDR

Såkaldte ”værdigenstande” erstattes ikke efter regelsættene.

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007 er sat til:

 • Ved passagerers død og tilskadekomst: 175.000 SDR
 • Ved tab af eller skade på genstande: 1.400 SDR
 • Ved helt eller delvist tab af et køretøj: 8.000 SDR
 • Ved skade på genstande efterladt i køretøjet: 1.400 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side

Hvis ansvaret for transportøren ikke er begrænset i anden EU-lovgivning eller internationale konventioner, begrænser KILROY sit ansvar til tre gange pakkerejsens samlede pris.

 

Flight only

KILROY er alene formidler af flybilletter på vegne af luftfartsselskaberne. Det er luftfartsselskabet du som kunde indgår aftale med, ligesom det er luftfartsselskabet, der er ansvarlig for aftalens korrekte opfyldelse og har det transporterende ansvar. Dette jf. Warszawa- og Montreal konventionerne, EU Forordning 889/202 samt Luftfartsloven.

I det tilfælde dit flyselskab går konkurs (og du har en billet t/r til Danmark) betyder ovenstående, at du kan rette dit krav mod rejsegarantifonden, som skal sørge for, at du kommer hjem fra en allerede påbegyndt rejse. Såfremt der er midler tilbage i puljen, vil du kunne få refusion af en billet du ikke kan benytte på grund af konkursen (der er dog en vis selvrisiko).

Fremsættelse af krav efter rejsens afslutning

Krav om erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag i rejsens pris - som følge af mangler, der er blevet reklameret korrekt over, og som ikke er blevet afhjulpet af rejsearrangøren - skal inden rimelig tid efter rejsens afslutning fremsættes over for KILROY. I modsat fald mister du din ret til at gøre krav mod KILROY gældende.

Klagen kan sendes til [email protected].

Adgang til modregning ved udbetaling af erstatning og/eller kompensation

Du skal ved fremsendelsen af en eventuel reklamation oplyse, om du også har søgt om erstatning eller kompensation fra transportøren på grundlag af EU-forordninger om passagerrettigheder og erstatningsansvar ved passagertransport og efter de internationale konventioner, der også regulerer dette forhold.

Såfremt du har modtaget erstatning og/eller kompensation fra luftfartsselskabet har KILROY ret til at modregne erstatning og/eller kompensation efter lov om pakkerejser i den erstatning og/eller kompensation, som du har modtaget fra luftfartsselskabet.

Værneting og lovvalg

Kan enighed om et erstatningskrav og/eller –beløb mv. ikke opnås ved klage til rejsearrangøren eller formidleren, kan den rejsende indbringe klagen for Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte.

Pakkerejse- ankenævnets hjemmeside er www.pakkerejseankenaevnet.dk.

Klageadgang Pakkerejser

Klager til Pakkerejse-Ankenævnet kan også indgives via den europæiske platform for online tvistløsning på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Rejsearrangørens e-mail adresse er til brug herfor [email protected]

KILROY er - som følge af medlemskab af Danmarks Rejsebureau Forening - forpligtet til at opfylde kendelser fra Pakkerejse-Ankenævnet, medmindre foreningens bestyrelse giver dispensation fra dette krav, fordi kendelsen ønskes indbragt for en dansk domstol, jf. foreningens vedtægter.

Alle tvister og uoverensstemmelser der måtte opstå eller udspringe af en given aftales tilblivelse og/eller opfyldelse, og som ikke kan løses mellem parterne alene eller ved Pakkerejse-Ankenævnet, skal, hvis parterne ønsker at indbringe sagen, anlægges ved de danske nationale domstole til endelig afgørelse, og vil være underlagt dansk ret, medmindre andet følger af Rfor. 1215/2012 samt Rom-konventionen af 1980.

Garanti i Rejsegarantifonden

KILROY har i tilfælde af konkurs stillet garanti for refusion af vores kunders betalinger hos:

Rejsegarantifonden, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte.

 

Din browser er forældet. Du kan opdatere til en nyere version her

Hov! Den side, du søgte, er ikke tilgængelig. Vi håber, at du finder det, du søger.