{{ section.name }} Support

Vi fandt {{ category.count + ' ' + (category.count == 1? category.label:category.pluralLabel) }} og {{ category.count + ' ' + (category.count == 1? category.label:category.pluralLabel) }} for '{{ searchTerm }}'

0 Results found


FAQ om myclimate

happy partnership between girl and guy

FAQ om myclimate

Er du nysgerrig på at vide mere om vores partner, myclimate? Her finder du svar de typiske spørgsmål. Hvis du ikke finder svar, kan du altid tjekke myclimates egen hjemmeside ud, og udforske mere af deres arbejde.

Hvad er kompensering egentlig? 

I bund og grund betyder kompensering, at den udledning der produceres et sted, reduceres et andet sted. For udledninger der ikke kunne undgås eller endnu ikke kan reduceres, tager kunden et ansvar i at udregne sin egen udledning og så betale prisen for den udledning til et velgørerende projekt.

Myclimate tilbyder muligheden for at betale for sin udledning til klimakompenserende projekter af høj kvalitet. Samtidig drager lokale samfund fordele af projekterne og de nye teknologier.

Tilbage til toppen 

Hvilken forskel gør kompenseringen med myclimate/KILROY?

Kunder, der rejser med KILROY, og vælger at klimakompensere, støtter et af vores projekter i henholdsvis Madagaskar og Myanmar. Begge projekter bidrager til at reducere CO2-udledning, modvirker afskovning og bidrager til FN's verdensmål (UN Sustainable Development Goals - SDGs).

Projekterne, der drives af myclimate, mindsker udledningen ved at erstatte den ikke-fornybare energikilde med fornybare, hvilket fremmer energieffektive teknologier, der lagrer CO2 gennem resturering af økosystemer. 

Projekter af høj kvalitet i forhold til at klimakompensere, bidrager også til social, økologisk og økonomisk udvikling i deres respektive regioner, og bidrager derfor også til FN's verdensmål (SDGs). 

For at kunne reducere CO2 og imødekomme den hurtige skovrydning i Madagaskar, støtter projektet "Back to the Green Island with Efficient and Solar Stoves" fremstillingen og distributionen af effektive og klimavenlige solcelleovne. Det hjælper ift. uddannelse af studerende med henblik på miljøbeskyttelse og klimavenlig madlavning ligeså vel som det støtter genplantning med én frøplatning pr. solgte ovn.

Projektet "Mangrove Restoration and Women Empowerment" engagerer den lokale befolkning i en kystregion i Myanmar til at gendanne degraderede mangrove-økosystemer. Målet er at skabe sunde mangroveskove, der optager CO2, beskytter befolkningen mod naturkatastrofer og bevarer den biologiske mangfoldighed ved at bevare habitater for truede arter. Samtidig sigter projektet mod at variere levebrødene i lokalsamfundene og dermed øge deres trivsel. 

Tilbage til toppen

Hvad kan det/kan det ikke løse?

Den brobyggende teknologi "giver os tid" førend vi har gjort både vores økonomi og samfund fundstændig CO2-neutrale.

At kompensere for CO2-udledning er et afprøvet, målbart og kraftfuldt værktøj. Det er selvfølgelig ikke den fuldkommende løsning i kampen mod klimaforandringerne, men i kombination med dens målbare karakter og effektive foranstaltninger til CO2-udledning er det i dag et af de mest fornuftige værktøjer.

Forskning påviser tydeligt, at mængden af CO2-udledning skal begrænses for at vi skal kunne imødekomme Parisaftalens (Paris Climate Agreement) mål, hvor et af de vigtigste punkter er, at den globale temperaturstigning skal holdes på max 1.5°C. Det betyder ikke så meget, hvor udledningen kommer fra, det er den samlede balance, der tæller. Derfor er denne modregning intet mindre end et simpelt princip om at "den der forurener, betaler", hvilket betyder, at bidraget til udligningen neutraliserer udledningen.

Tilbage til toppen

Hvem samarbejder KILROY med i forhold til at klimakompensere?

KILROY samarbejder med myclimate, som er en schweizisk NGO og førende inden for rapportering af CO2-udledning samt udviklingen af klimakompenseringsprojekter.

At indgå et samarbejde med myclimate danner også grundlag for effektiv klimabeskyttelse, globalt såvel som lokalt. Sammen med branchepartnere og enkeltpersoner ønsker myclimate at forme verdens fremtid gennem rådgivningstjenester og uddannelsesprogrammer samt gennem egne projekter.

Myclimate er internationalt initiativ med schweiziske rødder og i dag en af verdens førende inden for høj kvalitet og frivillig CO2-kompensation. Organisationen samarbejder med både store, mellemstore og små virksomheder, offentlige administrationer, non-profit organisationer, arrangører af arrangementer samt privatpersoner. Gennem sine partnerorganisationer er myclimate repræsenteret i lande som Tyskland, Østrig, Sverige og Norge, og tilgængelig for kunder over hele verden.

Projekterne, som myclimate arbejder med, opfylder de mest anerkendte standarder på det globale marked, da disse betragtes som de eneste, der med succes kan beskytte klimaet. Når der vælges samarbejdsprojekter, udfører myclimate en streng screening ved hjælp af uafhængige kvalitetstandarder. De udvalgte projekter bliver derefter en del af myclimate, og erfarne partnere i hvert land er med til at sikre, at projekterne gennemføres professionelt via regelmæssige tjek.

De lokale projekter overvåges også nøje af myclimate, og gennemgår årlige revisioner af tredjepartsrevisorer, før de udsteder kompensationen.

Projektet i Madagaskar

Projektet i Madagaskar er certificeret under "Gold Standard", hvilket inkluderer omfattende årlige aktiviteter, herunder feltundersøgelser, der har til formål at indsamle og opdatere data, der bruges til at beregne udledningen. 

Projektet ledes årligt af ADES (Association pour le Développement de l'Energie Solaire). Det indsamlede data analysiseres af myclimate's projektleder Tobias Hoeck, hvorefter der oprettes en rapport, der gennemgås og verificeres af eksterne revisorer.

Det sidste besøg, der blev foretaget af eksterne revisorer, varede fra 19. maj til 25. maj 2019. Rapporten fra 2018 gennemgår i øjeblikket den endelige gennemgang, og vil derefter blive forelagt "Gold standard" til evaluering af projektets resultater.

Projektet i Myanmar

Projektet i Myanmar er certificeret i henhold til "VCS Standard", og ligesom i det andet projekt, er det også nødvendigt med en årlig overvågning og rapportering. Årsrapporten følger en internationalt accepteret metode baseret på data hentet fra permanente prøveudtagningssteder, hvor CO2-ændringerne i biomasse over og under jordniveau måles med diameter og parameter. Det organiske CO2 i jorden beregnes ligeså. 

Projektet blev sidst tjekket i overensstemmelse med "VCS Standard" den 26. september 2019 af Worldview Internationl Foundation, og verificeret af TÜV SÜD South Asia Pvt. Ltd. den 10. oktober 2019.

Tilbage til toppen

Hvordan adskiller myclimate sig fra andre der organisationer inden for klimakompensering? 

Myclimate er en af de førende frivillige organisationer inden for klimakompensering og en betroet partner for både ervervskunder og institutioner såsom FN's Gold Standard, Umweltbundesamt (UBA - German Environment Agency) og Bundesamt für Umwelt (BAFU - Swiss Federal Office for the environment).

Non-profit organisationen, myclimate, har mere end 17 års erfaring med klimakompensation, og har været i stand til at opbygge en portefølje på over 100 projekter i over 30 lande. 

Selvom organisationen har sine rødder i klimakomenpation, tilbyder den også programmer og produkter, der sigter mod fuldstændig at undgå CO2-udledning samt at reducere eksisterende CO2-aftryk. Målet er altså at fremme den bedst mulige klimabeskyttelse på både globalt og lokalt niveau.

Udviklingen og resultaterne af myclimate's projekter såvel som organisationens økonomi gennemgås af flere uafhængige organisationer (såsom KPMG, SGS og Eidgenössische Stiftungsaufsischt - schweiziske stiftelseskontrolmyndighed). Organisationen er fuldstændig gennemsigtig, og al information offentliggøres på www.myclimate.org.

Tilbage til toppen

Hvorfor er denne klimakompenseringsmodel dyrere end andre tilgængelige løsninger?

KILROYs klimakompensationsmodel understøttes af to samfundsbaserede projekter af høj kvalitet, som ikke kun kompenserer for CO2-udledning men bidrager også effektivt til FN's verdensmål (Sustainable Development Goals - SDG)

Prisen for en klimakompensationsmodel er baseret på størrelsen på de involverede projekter, den anvendte teknologi og i hvilke lande projekterne er baseret. Som et resultat bliver projekter, der er socialt forankret i FN's verdensmål, dyrere end større projekter, der undersøges mindre, og bidrager med færre samfundsmæssige fordele. 

Myclimate fokuserer på projekter af høj kvalitet, der gennem målbare og effektive aktiviteter birdager til FN's verdensmål. I stedet for at investere i store industrielle projekter som vindmølleparker, understøtter organisationen samfundsbaserede projekter, der bidrager til bæredygtige teknologier, der kan bruges af familier og samfund i mere fjerntliggende dele af verden. Disse projekter kan målbart bevise, at de bidrager til reducerede CO2-udledninger, og de skaber også flere jobmuligheder, reducerer konflikter mellem menneske og dyr, uddanner unge mennesker, og beskytter naturen og truede arter.

Klimakompensation muliggør også finansiering af de ekstra omkostninger, der (uundgåeligt) opstår, når vedvarende energikilder bruges i stedet for fossile brændstoffer. Uden at dække disse andre omkostninger, ville det have været umuligt at gennemføre projekterne effektivt.

Tilbage til toppen

Hvorfor har myclimate billigere klimakompenseringsmodeller (fx Lufthansa) end myclimate/KILROY-modellen?

KILROYs klimakompenseringsmodel beregner beregner den fulde klimapåvirkning af en tur, mens andre modeller kun fokuserer på CO2-udledning. 

Nogle myclimate partnere, såsom Lufthansa, har besluttet at beregne den direkte forankrede CO2-udledning og udelukke eventuelle yderligere udledninger, der ikke kan knyttes 100% sammen med rejsebidraget til den globale opvarmning. Derfor tilbyder disse flyselskaber deres kunder en "CO2-neutral" men ikke "klimaneutral" rejse, ifølge myclimate. Kort sagt resulterer dette i en beregning, der viser lavere udledningsresultater, hvilket følgelig resulterer i lavere kompensationsomkostninger. Faktisk har statistikker vist, at størstedelen af alle rejsende vælger at kompensere for den fulde klimapåvirkning, en flyvning har, ved at gå direkte via myclimate eller gennem partnere, som os selv, der tilbyder klimaneutrale tjenester. Ikke kun CO2-neutrale.

Myclimate mener, at det er et must altid at beregne den samlede påvirkning af en aktivtitet eller et produkt på klimaet. I tilfælde af luftfart bør CO2-udledning fra produktion, transport og i sidste ende brændstofforbrænding medtages, men nitrogenforbindelser og aerosoler skal også indkluderes og matematisk omdannes til den tilsvarende mængde CO2. På denne måde kan der foretages en sand beregning, der angiver en enkelt rejsendes klimapåvirkning, og hvordan deres udledning kan kompenseres.

Selvom der er en videnskabelig enighed om disse tilføjede faktorer, er der stadig ingen enighed om omfanget af disse faktorer. Når det gælder beregning af et flys CO2-udledning, vurderer myclimate drivhusgasser (ekskl. kuldioxid) med en faktor "2" med en videnskabelig støtte fra studier (Jungbluth& Meili) og anbefalinger til beregning af luftfartens globale opvarmningspotentiale inkl. strålingsintensitetsindex (ESU-services, Schaffhausen, november 2018). 

Tilbage til toppen

Hvordan beregner myclimate kompenseringen? 

Myclimate beregner den fulde påvirkning på klimaet i forhold til kompenseringen.

Beregningsmodellen evaluerer mængden af CO2, som et fly udsender pr. passager, baseret på rejselængde. Nitrogrenforbindelser og aerosoler indgår ved matimatisk at konverterer mængden til den tilsvarende mængde CO2.

Beregningen er baseret på gennemsnitligt forbrugsdata for typiske korte- og langdistancefly. Det tager også højde for om du flyver economy, bussines class eller first class.

Det detaljerede overblik over beregningen kan du se her.

Tilbage til toppen

Hvad går pengene til?

Bidraget går til en dedikeret myclimate/KILROY-fond, hvor udgifterne er øremærket til de to udvalgte projekter. Nedenfor kan du læse detaljerede beskrivelser af, hvordan dette implementeres i praksis.

Myclimate garanterer over for sine kunder, at deres udledning overgives til projekterne inden for to år. Inden for højst tre år bør kundens rejse være klimeneutraliseret. Det tager omkring 10 til 30 år for skove at oplagre kul, afhængigt af projektregionen og træarter. Der er omfattende teknikker, der anvendes til at overvåge den reduktionen af CO2 der opnås gennem skovbrug.

Kompenseringen har kun indflydelse, hvis bidragene rettes direkte til projekterne, og myclimate støtter netop projekter som disse. Derudover rapporteres der kun på reduktion af udledning, hvor det faktisk er realiseret og kan bevises effektive over en periode på 7 til 14 år. Skovbrugsprojekter behandles noget anderledes, da fristen naturligvis strækker sig over en længere periode (30 til 50 år). Bidragene udbetales normalt til de støttede projekter, når reduktionen af udledningen kan bevises. Det faktiske beløb afhænger af mængden af reduceret CO2. 

Mangrove-projektet i Myanmar (som er ét af de to projekter, KILROY bidrager til), strækker sig over 20 år, og kompenserer for enorme mængder CO2. Undersøgelser viser, at mangrover kan absorbere fire til seks gange mere CO2 end regnskovstræer. Hvordan kan det være sådan? Hemmeligheden er jorden, siger forskerne. Mangrover vokser i dybe jordarter, som i gennemsnit er fem gange dybere end andre skovområder i troperne, såvel som i tempererede og boreale regioner.

Tilbage til toppen

Hvor mange af pengene går til administrative omkostninger?

Mindre end 20%. 

Som en non-profit organisation garanterer myclimate, at mindst 80% af klimakompenseringen bruges direkte i forbindelse med projekter, der fokuserer på at modregne udledninger af drivhusgas. Det resterende beløb (max 20%) bruges til at dække administrative og interne omkostninger. Den gennemsnitlige andel til myclimate's organisation/administration har de sidste 17 år været 18%. 

Tilbage til toppen  

Hvordan sikrer myclimate at "credits" ikke sælges videre?

Standarderne, som myclimate arbejder under, består af en række mål, der garanterer, at CO2-credits (dvs. en certificeret reduktion af CO2) kun beregnes og sælges én gang.

Deres såkaldte Gold Standard sikrer gennem deres krav, at reduktionen af udledningen opnås (fx gennem det effektive komfurprojekt på Madagaskar) og kun tilskrives ét projekt. Dette opnås gennem tydelig mærkning og nummering af solgte ovne samt gennem en omfattende salgsdatabase. For at undgå, at solgte ovne tælles mere end én gang, udføres revisioner af en tredjepartsrevisor.

Derudover udsteder Gold Standard en CO2-credit for hver klimakompensation, der er markeret med et unikt serienummer og er anført i Gold Standard-registret. Når der er anvendt en CO2-credit til klimakompenseringen, falder den ud af registret og kan ikke bruges igen. Således garanterer Gold Standard, at der kun udstedes og bruges en CO2-credit én gang.

Myclimate har udviklet sit eget register til at styre den store portefølje af klimakompenseringsprojekter og tjenester, der tilbydes kunder. Dette register verificeres af en tredjepartsrevisor (SGS) på årsbasis for at sikre, at antallet af CO2-credits, der er solgt til kunder, og anvendte CO2-credits, er korrekt. Myclimate administerer disse credits for sine kunder, og sikrer at de er korrekt registreret i både myclimates og Gold Standard/VCS-registre. Dette sikrer, at udstedte CO2-credits kun sælges én gang.

For hver KILROY-kunde, der vælger af klimakompensere, registreres mængden af både CO2 og credits officielt i de to tidligere nævnte registre. Det er derfor ikke muligt at sælge den samme klimakompensering mere end én gang.

Tilbage til toppen

Hvorfor anbefales de to projekter i Myanmar og Madagaskar?

Begge projekter både arbejder med og har stor indflydelse på miljøudfordringer og sociale problemer. 

De to projekter opfylder en række globale mål, der er sat af FN (Sustainable Development Goals - SDG), og myclimate arbejder årligt for at beregne og overvåge projekternes bidrag og virkning. KILROY beregner også, hvor meget vores kunders klimakompensering individuelt har bidraget til FN's mål.

Projektet i Madagaskar

At øge brugen af soldrevne ovne er en effektiv metode til bekæmpelse af den stigende skovrydning på Madagskar. Øen har mistet mellem 40-50% af sin naturlige skovressourcer siden 1950. Derudover reducerer dette projekt CO2-udledninger, når brugen af ikke-vedvarende biobrændstoffer reduceres.

De klimasmarte ovne reducerer forbruget af kul og træ med op til 50%. Dette resulterer i værdifulde økonomiske besparelser til husholdningens budgetter og tidsbesvarelser, da træindsamling ikke behøver at finde sted i samme skala. Derudover drager kvinder og børn fordel af apparater drevet af solenergi og som er udledningsfrie, da eksponering for røg under madlavning minimeres radikalt. Projektet bidrager også til genplatning af skove, da den lokale projektpartner ADES planter et træ for hver solgte ovn [KL2].

Projektet i Madagasker har indtil videre bidraget til 10 af FN's verdensmål:

 • SDG 1: Mere end 1,2 millioner mennesker drager bl.a. fordel af de lavere brændstofomkostninger (der spares 24 EUR pr. husstand om året).   
 • SDG 3: Særligt kvinder og børn drager fordel af bedre luftkvalitet. 
 • SDG 4: Ved 172 skolebesøg er næsten 80.000 studerende og omkring 3.500 lærere blevet uddannet i klimabeskyttelse og bæredygtig madlavning.
 • SDG 5: Særligt kvinder og piger behøver ikke at bruge så meget tid på at samle træ for at lave mad. 
 • SDG 7: 212.220 soldrevne og elektriske ovne er produceret og solgt.                        
 • SDG 8: 138 personer er blevet fastansat, og yderligere 143 jobmuligheder er opstået hos lokale leverandører. I dag er der også omkring 100 uafhængige forhandlere.  
 • SDG 12: 9 forskellige komturer/ovne fremstilles lokalt på otte centre ved hjælp af lokale materialer.                      
 • SDG 13: Hvert komfur sparer ca. 1,7 ton CO2 om året samt 2,3 ton træ eller 0,7 ton kulstof.                          
 • SDG 15: Der er hidtil sparet 1,7 millioner ton træ, hvilket svarer til 8.810 hektar skov. 
 • SDG 17: Uddannelse i teknologi og en uafhængighed i brugen af teknologi.

Projektet i Myanmar

Sunde mangrove-økosystemer spiller en afgørende rolle i at beskytte Myanmars kystsamfund mod ekstreme vejrfænomener såsom cykloner og tsunamier. Derudover bidrager skovene til øgede fiskeressourcer og hjælper med at absorbere frigivet CO2. Uden indgreb forventes mangroverne at forsvinde fuldstændigt, hvilket øger befolkningens sårbarhed over for naturkatastrofer. I sidste ende vil denne såbarhed også resultere i meget negative effekter på den lokale økonomi. 

Derfor handler projektet i Myanmar ikke kun om at reducere CO2-niveauer i luften, men også om at bevare den biologiske mangfoldighed ved at etablere Myanmars første genbank af 64 mangrove-arter. På denne måde er habitatet for dyrearter som den truede dygong samt halvskildpadden og den vilde elefant også beskyttet.

Projektet bidrager også til at mindske fattigdom i kystregionerne gennem oprettelse af indkomstgenererende aktiviteter. Små fiskere drager fx fordel af projektet grundet den øgede bestanddel af fisk og skaldyr. Derudover forbedres uddannelsesstandarden i regionerne ved at give skoler solpaneler, computere og uddannelse. Lokale kvinder forstærker også sin position i samfundet ved at blive trænet i naturlig tekstilfarvning og beklædning. De får også støtte til at starte deres eget landbrug. Endeligt tildeler projektet stipendier til studier op til universitetsniveau til piger fra fattige familier.

Projektet i Myanmar har indtil videre bidraget til 14 af FN's verdensmål:

 • SDG 1: Øget indkomst for 4.600 lokale personer med lav indkomst. 
 • SDG 2: Fødevaresikkerhed understøttes af at beskytte habitatet, hvor spiselige fisk og skaldyr lever.
 • SDG 3: Ved at opretholde kvaliteten af næringen på land, øges kvaliteten i havet. 
 • SDG 5: Uddannelse og arbejde til over 100 personer, hvoraf over 70% er kvinder. Stipendier tildeles piger fra fattige familier.
 • SDG 6: Frisk vandforsyning i den tørre sæson er sikret. 
 • SDG 7: Solpaneler til skoler og solcelledrevne lamper til hjemmestudie.
 • SDG 8: Projektarbejdere modtager en gennemsnitlig løn.
 • SDG 9: Konstruktionen af flodvægge, der beskytter samfundet, understøttes.
 • SDG 10: Projektets målgrupper er udsatte kystsamfund.
 • SDG 12: 80 fiskere og lokale forbrugere drager fordel af øgede fiskeressourcer.
 • SDG 13: En stabiliseret kystlinje reducerer risikoen for naturkatastrofer som fx cykloner. 
 • SDG 14: Beskyttelse af truede arter, såsom havskildpadder og dygonger.
 • SDG 15: 3 millioner træer er plantet (frem til 2018).
 • SDG 17: Samarbejde med to lokale universiteter garanterer høj videnskabelig vejledning.

Tilbage til toppen

Hvor kan jeg finde mere information om de udvalgte projekter?

Du kan finde mere information samt film og eksterne rapporter om projektet på myclimate's egen hjemmeside.

Er det muligt at besøge projekterne?

KILROY og myclimate arbejder på et fremtidigt koncept, hvor KILROY-kunder kan besøge de projekter, vi bidrager til. For at gøre det til et bæredygtigt koncept, der ikke forstyrrer projekterne, men tilfører værdi, skal vi først udvikle en stabil og gennemarbejdet tilgang. Vi ser frem til at dele mere herom, når vi er klar til det.

Tilbage til toppen

Din browser er forældet. Du kan opdatere til en nyere version her

Hov! Den side, du søgte, er ikke tilgængelig. Vi håber, at du finder det, du søger.